4905716175994880
Joma Villarreal 維拉里爾 2022-23 湖水綠色防風雨訓練外套 非現貨,預訂約3星期到港,敬請留意 ~原價$699 ~球隊隊徽 ~胸口贊助 ~背後品牌Logo ~全拉鏈連隱藏雨帽設計 ~側袋 ~防風防雨設計 款式一覽 https://goal4u.store/t/Villarreal ⚠<注意事項>⚠ - 由於每部電子產品顯示器不同,均存在色差問題,如果對顏色比較在意,請謹慎 Product #: goal4u-Joma Villarreal 維拉里爾 2022-23 湖水綠色防風雨訓練外套 2024-06-03 Regular price: $HKD$428.0 Available from: Goal4U e-Shop Top Power Services LimitedIn stock